17/3/15

στη ζωή...

"Η αληθινή ευτυχία είναι κατασκευασμένη από μια περίτεχνη σύνθεση θυσιών"
 Κωνσταντίνος Τσάτσος
να περνάτε μαγικά

♥~~~~~~~~~~~~~~

<by koko>