5/3/18

επιμονή

... ας είμαστε αισιόδοξοι ...

internet photo

... γιατί η ζωή, είναι στάδιο άθλων, αγώνων και συνεχούς πάλης...
<by koko>