5/3/18

επιμονή

... ας είμαστε αισιόδοξοι ...

internet photo

... γιατί η ζωή, είναι στάδιο άθλων, αγώνων και συνεχούς πάλης...
<by koko>

17/8/17

... μάχη και δύναμη ...


foto internet

Το μέτωπο της ψυχής ανήσυχο, ερευνά την έννοια του συνόρου
μ ά χ ε τ α ι 
να μη λυγίσουν οι φράχτες της δύναμης και να μην ξεθωριάσει 
το αγλαό χρώμα της ελπίδας!

 ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ •      by koko      • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ • ♦ •  • ♦